ΦΑΡΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΠΑΛΑΜΑ ιδρύθηκε το 1999 από τον Χρήστο και τον Μανώλη Τσιανάβα και είναι μια μονάδα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με έδρα τον Παλαμά Καρδίτσας.
Ξεκινήσαμε με την εκτροφή αγελάδων και στη συνέχεια με μεράκι και αγάπη ξεκινήσαμε την παραγωγή του πρώτου γιαουρτίου.
Η καθετοποίηση της μονάδας έγινε το 2004.
Η μεταποίηση εχει δυνατότητα παραγωγής γιαουρτίου και κρέμας 1 τονου γαλακτος καθημερινά.
Στην ιδιόκτητη φάρμα μας φροντίζουμε καθημερινά 40 αγελάδες.
Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει συστήματα HACCP για κάθε γραμμή παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των προϊόντων καθώς και πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 22000