Φέτα Παραμυθιάς

 Φέτα Ημιδοχείο Παραμυθιάς 7kg

Φέτα Παραμυθιάς 200gr

Φέτα δοχείου 200gr σταθερού βάρους

Φέτα Παραμυθιάς Βαρέλι 500gr

Φέτα Βαρελίσια 500 gr περίπου 

Φέτα Παραμυθίας

Φέτα Δοχείου βάκουμ 2kg

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 7 kg περίπου

Φέτα Παραμυθιάς

Δοχείο Παραμυθιάς 15kg

Κατσικίσιο Τσαντίλας Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί τσαντίλας δοχείου 15 kg περίπου

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 15 kg περίπου

Μαλακό Τυρί Παραμυθιάς

Μαλακό βαρελίσιο τυρί Παραμυθιάς 500gr περίπου

Κατσικίσιο Βλάχικο Τυρί

Τεμάχιο 500gr περίπου

Καφτυρί Παραμυθιάς

Τυρί τ.Φέτα με μπούκοβο 250gr 

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί 500gr περίπου

Κατσικίσιο Τσαντίλας - Παραμυθιάς 500γρ

Γίδινο τυρί τσαντίλας 500gr περίπου

Τυρί Παραμυθένιο 6% λυπαρά - 400γρ

Τυρί με χαμηλά λιπαρά 6%. Τάπερ 400γρ

Φέτα Πωγώνι

Δοχείο 800gr

Φέτα Νίκζας

Τάπερ 2kg μεριδοποιημένη