Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 15 kg περίπου

Σκληρό Τυρί Αυστρίας

Κεφάλι 9kg περίπου

Μπλε Τυρί Bergader

Τεμάχιο 100gr

Τυρί Grana Padano

Τεμάχιο 300gr

Πεκορίνο Romano

Τεμάχιο 200gr

Κατσικίσιο Παραμυθιάς

Γίδινο τυρί δοχείου 7 kg περίπου