Γκερεμέζι

Βαζάκι 250gr

Γκερεμέζι

Πλαστικό δοχείο 1,300 kg