Κεφαλοτύρι Ιωαννίνων

Κεφάλι 8 kg περίπου. Δίδεται και το μισό

Γραβιέρα Κρήτης Πλυμάκης

Κεφάλι 15kg.Δίδεται και το μισό.